องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561[วันที่ 21 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 182]
 
  กิจกรรมรณรงค์แต่งกายชุดไทยเดินตลาดย้อนยุค ณ จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 15 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 488]
 
  การตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 2 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 686]
 
  โครงการกิจกรรม 5 ส.[วันที่ 24 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 605]
 
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 [วันที่ 15 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 416]
 
  โครงการ BIG Cleaning Day [วันที่ 5 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 512]
 
  กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ (Toilet Big Cleaning Days)[วันที่ 5 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 342]
 
  โครงการทำความดีเพื่อพัฒนาชุมชนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 5 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 405]
 
  กิจกรรมข้าราชการเข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือน [วันที่ 3 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 363]
 
  การแต่งกายย้อนยุคสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นชุดประจำจังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 30 มี.ค. 2561][ผู้อ่าน 685]
 
  การรับฟังความคิดเห็นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ[วันที่ 23 มี.ค. 2561][ผู้อ่าน 337]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีบ้านเรือนราษฎรเสียหายจากเหตุพายุและฝนตกหนัก จากพายุฤดูร้อน[วันที่ 22 มี.ค. 2561][ผู้อ่าน 379]