องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  อบรมกิจกรรมสร้างความรู้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรตามโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจำ พ[วันที่ 31 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 939]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 [วันที่ 28 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 724]
 
  โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 [วันที่ 26 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 612]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 [วันที่ 25 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 203]
 
  โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561[วันที่ 23 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 530]
 
  กิจกรรมข้าราชการเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [วันที่ 5 มิ.ย. 2561][ผู้อ่าน 603]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2561[วันที่ 31 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 491]
 
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมอาชีพคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 28 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 825]
 
  กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและปรับภูมิทัสน์ถนน 304[วันที่ 23 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 462]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561[วันที่ 21 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 324]
 
  กิจกรรมรณรงค์แต่งกายชุดไทยเดินตลาดย้อนยุค ณ จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 15 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 573]
 
  การตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 2 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 795]