องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[วันที่ 23 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 1410]
 
  โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562[วันที่ 15 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 1423]
 
  โครงการขยายเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งองค์กรคนพิการในท้องถิ่น[วันที่ 12 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 711]
 
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพื่อลดความเสี่ยงจากยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร[วันที่ 25 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 1180]
 
  โครงการประชาคมหมู่บ้านตำบลลาดตะเคียนในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[วันที่ 13 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 223]
 
  โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ[วันที่ 3 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 1422]
 
  โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562[วันที่ 27 พ.ค. 2562][ผู้อ่าน 1262]
 
  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร [วันที่ 6 พ.ค. 2562][ผู้อ่าน 436]
 
  กิจกรรมการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร [วันที่ 5 พ.ค. 2562][ผู้อ่าน 216]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 [วันที่ 23 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 412]
 
  โครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2562[วันที่ 23 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 485]
 
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562[วันที่ 15 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 620]