องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ "โครงการวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2561" [วันที่ 30 พ.ย. 2561][ผู้อ่าน 590]
 
  จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 [วันที่ 22 พ.ย. 2561][ผู้อ่าน 355]
 
  กิจกรรมแต่งชุดไทยเดินรณรงค์ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี [วันที่ 13 พ.ย. 2561][ผู้อ่าน 149]
 
  กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย และกิจกรรมหน้าเสาธง [วันที่ 5 พ.ย. 2561][ผู้อ่าน 665]
 
  โครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน อำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่[วันที่ 31 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 129]
 
  กิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรและเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561[วันที่ 25 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 1073]
 
  กิจกรรมวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช[วันที่ 23 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 419]
 
  กิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ"[วันที่ 19 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 349]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร[วันที่ 13 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 238]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 11 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 274]
 
  โครงการร่วมใจบูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ [วันที่ 7 ก.ย. 2561][ผู้อ่าน 897]
 
  โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา[วันที่ 26 ส.ค. 2561][ผู้อ่าน 554]