องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  กิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร วัดเขาลูกช้าง ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [วันที่ 7 ส.ค. 2560][ผู้อ่าน 130]
 
  โครงการกำจัดผักตลชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 11 คลองไม้เสียบ[วันที่ 31 ก.ค. 2560][ผู้อ่าน 391]
 
  กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 ณ อำเภอกบินทร์บุรี [วันที่ 28 ก.ค. 2560][ผู้อ่าน 341]
 
  อำเภอกบินทร์บุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อุดถนนสายหนองคล้า ถึงบ้านสระบัว[วันที่ 26 ก.ค. 2560][ผู้อ่าน 396]
 
   กิจกรรมโครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ [วันที่ 4 ก.ค. 2560][ผู้อ่าน 330]
 
  โครงการป้องกันไข้เลือดออก [วันที่ 20 มิ.ย. 2560][ผู้อ่าน 349]
 
  โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด Big Cleaning Day [วันที่ 20 มิ.ย. 2560][ผู้อ่าน 329]
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 30 พ.ค. 2560][ผู้อ่าน 357]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 23 พ.ค. 2560][ผู้อ่าน 351]
 
  โครงการศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2560[วันที่ 20 พ.ค. 2560][ผู้อ่าน 319]
 
   โครงการแข่งขันกีฬา ต่อต้านยาเสพติด ปี 2560 [วันที่ 3 พ.ค. 2560][ผู้อ่าน 328]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนและชุมชนด้านศิลปะการแสดงดนตรี – นาฏศิลป์ไทย[วันที่ 26 เม.ย. 2560][ผู้อ่าน 328]