องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[วันที่ 23 ส.ค. 2561][ผู้อ่าน 1067]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำกล้วยฉาบและเค็กกล้วยน้ำว้าให้กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนในตำบล ประจำปี 2561[วันที่ 22 ส.ค. 2561][ผู้อ่าน 150]
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑[วันที่ 6 ส.ค. 2561][ผู้อ่าน 14]
 
  อบรมกิจกรรมสร้างความรู้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรตามโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจำ พ[วันที่ 31 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 871]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 [วันที่ 28 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 657]
 
  โครงการปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 [วันที่ 26 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 541]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 [วันที่ 25 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 93]
 
  โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561[วันที่ 23 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 450]
 
  กิจกรรมข้าราชการเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [วันที่ 5 มิ.ย. 2561][ผู้อ่าน 496]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2561[วันที่ 31 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 428]
 
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมอาชีพคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 28 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 759]
 
  กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและปรับภูมิทัสน์ถนน 304[วันที่ 23 พ.ค. 2561][ผู้อ่าน 391]