องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย และกิจกรรมหน้าเสาธง [วันที่ 5 พ.ย. 2561][ผู้อ่าน 752]
 
  โครงการบริการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน อำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่[วันที่ 31 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 214]
 
  กิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรและเยี่ยมวัดในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561[วันที่ 25 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 1319]
 
  กิจกรรมวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช[วันที่ 23 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 513]
 
  กิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ"[วันที่ 19 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 413]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร[วันที่ 13 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 316]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 11 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 367]
 
  โครงการร่วมใจบูรณาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ [วันที่ 7 ก.ย. 2561][ผู้อ่าน 1001]
 
  โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา[วันที่ 26 ส.ค. 2561][ผู้อ่าน 634]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[วันที่ 23 ส.ค. 2561][ผู้อ่าน 1281]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำกล้วยฉาบและเค็กกล้วยน้ำว้าให้กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนในตำบล ประจำปี 2561[วันที่ 22 ส.ค. 2561][ผู้อ่าน 355]
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑[วันที่ 6 ส.ค. 2561][ผู้อ่าน 326]