องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนโดยการนำของ นายกพิศิษฐ กัณหารี ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ที่สาธารณประโยชน์บ่านโคกกระท้อน หมู่ที่ 10 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกในความจงรักภักดี

2022-04-21
2022-03-08
2022-02-14
2022-02-10
2022-01-28
2022-01-10
2021-12-15
2021-11-29
2021-04-27
2021-04-08