องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 408 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  30 มี.ค. 2566    รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 6
  27 มี.ค. 2566    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา 16
  7 พ.ย. 2565    ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 101
  1 พ.ย. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 62
  6 ต.ค. 2565    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 100
  11 ส.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่ขึ้นทะเบียนขอรับการจัดสรรที่ดินทำกิน และกำหนด วัน เวลา สถานที่การจับฉลากขอรับการจัดสรรที่ดินทำกิน 122
  10 ส.ค. 2565    ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสายงานผู้บริหาร 389
  8 ส.ค. 2565    ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 110
  8 ส.ค. 2565    ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 91
  1 ส.ค. 2565    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา 111
  5 ก.ค. 2565    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา 114
  1 ก.ค. 2565    ประกาศ ผลการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯและตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) 95
  27 มิ.ย. 2565    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 93
  15 มิ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร 109
  30 พ.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ผลการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 79
  30 พ.ค. 2565    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ และผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) 87
  6 พ.ค. 2565    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 84
  2 พ.ค. 2565    บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 85
  4 เม.ย. 2565    บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 5ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มีนาคม 2565 81
  1 เม.ย. 2565    บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน เมษายน 2565 69


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]