องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการปันน้ำใจไม่ทิ้งกัน” ร่วมต้านภัยไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


ปันน้ำใจไม่ทิ้งกัน” ร่วมต้านภัยไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 สภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ดดยการนำของนายกบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายกพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เข้าร่วมโครงการปันน้ำใจให้พี่น้องประชานชน สู้ภัยโควิด 19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนตำบลลาดตะเคียน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
2022-04-21
2022-03-08
2022-02-14
2022-02-10
2022-01-28
2022-01-10
2021-12-15
2021-11-29
2021-04-27
2021-04-08