องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 9 ส.ค. 2556][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการฉีดพ่นหมอกควัน ประจำปี 2556[วันที่ 3 มิ.ย. 2556][ผู้อ่าน 946]
 
  โครงการคุมกำเนิดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556[วันที่ 12 มี.ค. 2556][ผู้อ่าน 721]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงารจ้าง[วันที่ 2 ก.ย. 2554][ผู้อ่าน 877]
 
  โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2554[วันที่ 21 ก.ค. 2554][ผู้อ่าน 715]
 
  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด[วันที่ 30 พ.ค. 2554][ผู้อ่าน 702]
 
  โครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์[วันที่ 30 พ.ค. 2554][ผู้อ่าน 865]
 
  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ[วันที่ 30 พ.ค. 2554][ผู้อ่าน 630]
 
  โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน[วันที่ 30 พ.ค. 2554][ผู้อ่าน 768]