องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม [วันที่ 20 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 139]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2562[วันที่ 18 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 133]
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาการ IQ EQ เด็กปฐมวัย [วันที่ 15 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 175]
 
  กิจกรรม หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม[วันที่ 13 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 1161]
 
  โครงการเสริมการยกระดับเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาขาและตัวแทนพรรคการเมือง [วันที่ 11 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 160]
 
  โครงการเย็บผ้าวนอเนกประสงค์ [วันที่ 1 ส.ค. 2562][ผู้อ่าน 144]
 
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562[วันที่ 28 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 813]
 
  โครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาและซ่อมแซมถนนสายหนองคล้า-สระบัว[วันที่ 25 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 1349]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[วันที่ 23 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 1283]
 
  โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562[วันที่ 15 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 1257]
 
  โครงการขยายเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งองค์กรคนพิการในท้องถิ่น[วันที่ 12 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 604]
 
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพื่อลดความเสี่ยงจากยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร[วันที่ 25 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 1055]