องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเียนจัดโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้รที่ตำบลลาดตะเคียน
2022-04-21
2022-03-08
2022-02-14
2022-02-10
2022-01-28
2022-01-10
2021-12-15
2021-11-29
2021-04-27
2021-04-08