องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  โครงการกิจกรรม 5 ส.[วันที่ 24 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 666]
 
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 [วันที่ 15 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 485]
 
  โครงการ BIG Cleaning Day [วันที่ 5 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 693]
 
  กิจกรรมล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ (Toilet Big Cleaning Days)[วันที่ 5 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 405]
 
  โครงการทำความดีเพื่อพัฒนาชุมชนตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 5 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 475]
 
  กิจกรรมข้าราชการเข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือน [วันที่ 3 เม.ย. 2561][ผู้อ่าน 426]
 
  การแต่งกายย้อนยุคสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นชุดประจำจังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 30 มี.ค. 2561][ผู้อ่าน 768]
 
  การรับฟังความคิดเห็นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ[วันที่ 23 มี.ค. 2561][ผู้อ่าน 407]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีบ้านเรือนราษฎรเสียหายจากเหตุพายุและฝนตกหนัก จากพายุฤดูร้อน[วันที่ 22 มี.ค. 2561][ผู้อ่าน 439]
 
  กิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[วันที่ 18 มี.ค. 2561][ผู้อ่าน 462]
 
  เวทีประชาคม "ไทยนิยม ยั่งยืน ระดบตำบล" หมู่ที่ 7 บ้านหนองตลาด[วันที่ 26 ก.พ. 2561][ผู้อ่าน 470]
 
  ประชุมประชาคมแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 )[วันที่ 9 ก.พ. 2561][ผู้อ่าน 484]