องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  การรับฟังความคิดเห็นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ[วันที่ 23 มี.ค. 2561][ผู้อ่าน 347]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีบ้านเรือนราษฎรเสียหายจากเหตุพายุและฝนตกหนัก จากพายุฤดูร้อน[วันที่ 22 มี.ค. 2561][ผู้อ่าน 388]
 
  กิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[วันที่ 18 มี.ค. 2561][ผู้อ่าน 402]
 
  เวทีประชาคม "ไทยนิยม ยั่งยืน ระดบตำบล" หมู่ที่ 7 บ้านหนองตลาด[วันที่ 26 ก.พ. 2561][ผู้อ่าน 415]
 
  ประชุมประชาคมแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 )[วันที่ 9 ก.พ. 2561][ผู้อ่าน 427]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนออกประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี จำนวน 13 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560[วันที่ 10 พ.ย. 2560][ผู้อ่าน 504]
 
  งานพระราชพิธีดอกไม้จันท์และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560 [วันที่ 27 ต.ค. 2560][ผู้อ่าน 397]
 
  พิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2560[วันที่ 26 ต.ค. 2560][ผู้อ่าน 388]
 
  กิจกรรมการเชิญธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ของ[วันที่ 2 ต.ค. 2560][ผู้อ่าน 469]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)[วันที่ 30 ก.ย. 2560][ผู้อ่าน 528]
 
  โครงการต่อต้านการทุจริตและการประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ[วันที่ 6 ก.ย. 2560][ผู้อ่าน 465]
 
  โครงการปลูกป่าตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560[วันที่ 5 ก.ย. 2560][ผู้อ่าน 440]