องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนจัดโครงการการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2563 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกบินทร์บุรี ร่วมกับอสม.ตำบลลาดตะเคียน
 

2022-04-21
2022-03-08
2022-02-14
2022-02-10
2022-01-28
2022-01-10
2021-12-15
2021-11-29
2021-04-27
2021-04-08