องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยนางบังอร วิลลาวัลล์ นายวัลลพ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี และนายพิศิษฐ  กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ทำพิธียกเสาเอก โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี เพื่อมอบให้กับนางสาวนงนุช บุพลับ ราษฎรหมู่ที่ 3 ตำบลลาดตะเคียน อำำเภอกบินทร์บุรี จังหวะัดปราจีนบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมมอบข้าวสารและน้ำดื่มให้กับชาวบ้านใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

2022-04-21
2022-03-08
2022-02-14
2022-02-10
2022-01-28
2022-01-10
2021-12-15
2021-11-29
2021-04-27
2021-04-08