องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


  โครงการศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2560[วันที่ 20 พ.ค. 2560][ผู้อ่าน 340]
 
   โครงการแข่งขันกีฬา ต่อต้านยาเสพติด ปี 2560 [วันที่ 3 พ.ค. 2560][ผู้อ่าน 350]
 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนและชุมชนด้านศิลปะการแสดงดนตรี – นาฏศิลป์ไทย[วันที่ 26 เม.ย. 2560][ผู้อ่าน 350]
 
  กิจกรรมวันจักรี [วันที่ 6 เม.ย. 2560][ผู้อ่าน 340]
 
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี [วันที่ 22 มี.ค. 2560][ผู้อ่าน 338]
 
  งานมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560[วันที่ 9 ก.พ. 2560][ผู้อ่าน 369]
 
  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียนในตำบลลาดตะเคียน[วันที่ 14 ม.ค. 2560][ผู้อ่าน 425]
 
  กิจกรรมวันคัดเลือกสภาฯ เด็ก[วันที่ 14 ม.ค. 2560][ผู้อ่าน 347]
 
  โครงการปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด ประจำปี 2560[วันที่ 7 ธ.ค. 2559][ผู้อ่าน 354]
 
  กิจกรรมวันปิยะมหาราช [วันที่ 23 ต.ค. 2559][ผู้อ่าน 363]
 
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายในหลวง รัชการที่ 9 [วันที่ 21 ต.ค. 2559][ผู้อ่าน 360]
 
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559[วันที่ 4 ม.ค. 2559][ผู้อ่าน 590]