องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปกิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563


เมื่อวันที่ 7 - 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จัดโครงการฝึกอบรมชุดปกิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563
ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตปราจีนบุรี

2020-09-14
2020-09-13
2020-09-09
2020-08-27
2020-08-14
2020-07-30
2020-07-03
2020-06-11
2020-05-31
2020-05-09