องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


มอบหน้ากากอนามัยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันนี้วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคีนรมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผุ้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อมอบให้ประชาชนในตำบลลาดตะเคียน

2020-03-23
2020-03-18
2020-03-17
2020-03-16
2020-03-15
2020-03-13
2020-03-06
2020-02-06
2019-11-13
2019-09-13