องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


กิจกรรมการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร


ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนได้มีโอกาสถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จเลียบพระนคร
2021-12-15
2021-11-29
2021-04-27
2021-04-08
2021-04-05
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-10
2021-03-05
2021-02-24