องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562


นายพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จัดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลำคลองไม้เสียบ หมู่ที่ 9 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี บริษัทในเครือนิคมไฮเทคกบินทร์ สมาชิกสภา ฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และประชาชนจิตอาสา
2021-12-15
2021-11-29
2021-04-27
2021-04-08
2021-04-05
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-10
2021-03-05
2021-02-24