องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชาการสุนัขและแมว ตามแผนยุทธศาสตร์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓
2021-12-15
2021-11-29
2021-04-27
2021-04-08
2021-04-05
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-10
2021-03-05
2021-02-24