องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


โครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาและซ่อมแซมถนนสายหนองคล้า-สระบัว


องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนโดยการนำของ นายกพิศิษฐ กัณหารี จัดโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาและซ่อมแซมถนนสายหนองคล้า-สระบัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระบรมราโชบายของ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจิตอาสา โดยเฉพาะการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และทำกิจกรรมต่าง ๆ
2020-03-23
2020-03-18
2020-03-17
2020-03-16
2020-03-15
2020-03-13
2020-03-06
2020-02-06
2019-11-13
2019-09-13