องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2562


วันนี้ 23 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนจัดกิจกรรม 5 ส.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรบ และเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานรวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป

2021-12-15
2021-11-29
2021-04-27
2021-04-08
2021-04-05
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-10
2021-03-05
2021-02-24