องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่นตำบลลาดตะเคียน ในหัวห้อ “กลไกของภาครัฐในการส่งเสริมและป้องปรามให้ข้าราชการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม” โดย ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี และหัวข้อ“ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม” โดย นายกิติ ลี้อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานงานบุคคลท้องถิ่นสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
2020-09-14
2020-09-13
2020-09-09
2020-08-27
2020-08-14
2020-07-30
2020-07-03
2020-06-11
2020-05-31
2020-05-09