องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


การประชุมพิจารณาประสานโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จัดประชุมพิจารณาประสานโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน โดยมีนายพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เป็นประธานประสานแผนระดับอำเภอ และอปท.ในเขต อำเภอกบินทร์บุรีเข้าร่วมประชุมพิจารณา วางแผนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดอันดับโครงการ

2021-04-27
2021-04-08
2021-04-05
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-10
2021-03-05
2021-02-24
2021-02-03
2021-01-13