องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 306 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  4 ม.ค. 2556    ประกาศ มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 252
  26 พ.ย. 2555    เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 4 ปี 2555 ธันวาคม 2555 263
  5 พ.ย. 2555    แผ่นพับประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 262
  1 ต.ค. 2555    กำหนดระยะเวลาการแล้วเสร็จ 260
  6 ก.ย. 2555    ประกาศสอบราคาซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 6 ล้อ 874
  26 ก.ค. 2555    ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ 263
  5 ก.ค. 2555    ประกาศผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 242
  4 ก.ค. 2555    คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 263
  4 ก.ค. 2555    ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 258
  1 มิ.ย. 2555    ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านเทิดไท้ 84 พรรษา 264
  15 ก.พ. 2555    ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (ครั้งที่ 3) 276
  20 ม.ค. 2555    รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 267
  10 ม.ค. 2555    ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา 2 โครงการ (หมู่ที่ 1,9) ครั้งที่ 3 266
  10 ม.ค. 2555    ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 276
  15 ก.ย. 2554    ประกาศสอบราคา โครงการปรับปรุงระบบประปา 2 โครงการ (หมู่ที 1,9) ครั้งที่ 2 271
  23 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคา หมู่ที่ 11 276
  23 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคา ก่อสร้างระบบประปา ม.12 281
  23 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคา 271
  23 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคาขุดเจาะบ่อนำตื้น 26 บ่อ 389
  22 ส.ค. 2554    ประกาศสอบราคาขุดลอกสระเก็บน้ำ ม.2 270


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] หน้าที่ 15 [ 16 ]