องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  พ.ศ. 2562

ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณบึงโคกมะม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน เป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำ และเพื่อปลูกฝังประเพณีอันดีงามให้กับเด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้และถือปฏิบัติสืบไป    เอกสารประกอบ ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562
 
ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ