องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม 2563 – เดือนกันยายน 2563 และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 เนื่องจากผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2504 – 1 ตุลาคม 2504 เป็นผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไป จากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ คือเดือนตุลาคม 2564    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ