องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 306 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  16 ธ.ค. 2556    ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 295
  4 ธ.ค. 2556    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 249
  21 พ.ย. 2556    โครงการ 262
  12 พ.ย. 2556    ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2559 265
  4 พ.ย. 2556    ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 258
  30 ต.ค. 2556    รับโอนพนักงานส่วนตำบล 299
  22 ต.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 5 ปี 2556 พฤศจิกายน 2556 290
  1 ต.ค. 2556    การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเชียน 277
  9 ก.ย. 2556    ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 3 แห่ง (หมุ่ที่ 9,9,11) 266
  25 ก.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ปี 2556 สิงหาคม 2556 270
  30 พ.ค. 2556    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) 270
  20 พ.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 3 ปี 2556 มิถุนายน 2556 267
  15 พ.ค. 2556    ข่าวประชาสัมพันธ์ 261
  15 พ.ค. 2556    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 281
  15 พ.ค. 2556    องค์กรแห่งการเรียนรู้ 258
  3 พ.ค. 2556    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557 271
  3 พ.ค. 2556    ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559) 272
  2 พ.ค. 2556    เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ 1 ปี 2556 300
  30 เม.ย. 2556    ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบต่างๆ 272
  30 เม.ย. 2556    ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 269


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] หน้าที่ 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ]