องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 306 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  17 มิ.ย. 2558    ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 257
  15 มิ.ย. 2558    สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง คสล.จำนวน 3 แห่ง (6,9,13) 251
  4 มิ.ย. 2558    ขอเชิญประชุมประชาคมตำบลลาดตะเคียน 263
  22 พ.ค. 2558    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 254
  11 มี.ค. 2558    การประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อทบทวนแผนชุมชน และจัดทำแผนพัฒนาสามปี 264
  10 ก.พ. 2558    ประกาศ การใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560) 221
  9 ก.พ. 2558    การกำหนดสมัยประชุมสามัญ 246
  4 ก.พ. 2558    ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 262
  26 ม.ค. 2558    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 267
  22 ม.ค. 2558    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 265
  5 ม.ค. 2558    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 254
  5 ม.ค. 2558    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 259
  5 ม.ค. 2558    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 278
  29 ธ.ค. 2557    การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 247
  29 ธ.ค. 2557    ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 274
  15 ธ.ค. 2557    ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเป็นสายงานผู้บริหาร 270
  4 ธ.ค. 2557    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร 255
  4 ธ.ค. 2557    ประกาศ วันเวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 273
  4 ธ.ค. 2557    ประกาศ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติสอบคัดเลือก 279
  28 พ.ย. 2557    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557 264


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] หน้าที่ 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ]