องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 ต.ค. 2566    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1
  2 ต.ค. 2566    แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2
  3 เม.ย. 2566    นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 36
  3 เม.ย. 2566    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565– 31 มีนาคม 2566) 55
  3 ต.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรฯ ประจำปี 2566 61
  3 ต.ค. 2565    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565 51
  4 เม.ย. 2565    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 134
  12 ต.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรฯ ประจำปี 2564 125
  5 ต.ค. 2564    รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 117
  1 ต.ค. 2564    ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 119
  27 เม.ย. 2564    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 123
  22 มี.ค. 2564    ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 128
  29 ต.ค. 2563    ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 129
  29 ต.ค. 2563    ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 124
  29 ต.ค. 2563    แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 137
  29 ต.ค. 2563    ประกาศ นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 122
  29 ต.ค. 2563    นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ 138
  1 ต.ค. 2563    รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 111
  8 เม.ย. 2563    ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 120
  2 ต.ค. 2562    รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 115


หน้าที่ 1 [ 2 ]