องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 445 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  27 มี.ค. 2567    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 9
  27 ก.พ. 2567    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 7
  14 ก.พ. 2567    มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร 57
  2 ก.พ. 2567    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 45
  9 ม.ค. 2567    นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 24
  1 ธ.ค. 2566    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา 43
  1 พ.ย. 2566    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 52
  4 ต.ค. 2566    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา 87
  4 ต.ค. 2566    แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ 4
  29 ก.ย. 2566    ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 82
  29 ก.ย. 2566    คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 64
  29 ก.ย. 2566    องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนเปิดรับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณปี พ.ศ.2568 12
  1 ก.ย. 2566    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา 69
  22 ส.ค. 2566    ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา 61
  7 ส.ค. 2566    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 85
  8 พ.ค. 2566    ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 96
  28 เม.ย. 2566    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา 82
  3 เม.ย. 2566    รายงานการปฏิบัติตามประกาศประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติ รอบ6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 52
  31 มี.ค. 2566    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน พ.ศ. 2566 53
  31 มี.ค. 2566    ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารสวนตำบลลาดตะเคียนใสสะอาด ๒๕๖๖" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 50


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]