องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 มี.ค. 2662    ประกาศมาตรฐานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉ.3 ปี 62 10
  13 พ.ค. 2564    แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ 9
  31 มี.ค. 2564    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2564 9
  28 ธ.ค. 2563    การมอบอำนาจใหรองนายกปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 10
  29 ต.ค. 2563    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 9
  8 ต.ค. 2563    การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในของ อบต.ลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2564 10
  8 ต.ค. 2563    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำนักปลัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 9
  8 ต.ค. 2563    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 8
  8 ต.ค. 2563    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 8
  8 ต.ค. 2563    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 8
  1 เม.ย. 2563    หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 11
  1 เม.ย. 2563    หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 12
  31 ต.ค. 2562    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 11
  28 พ.ค. 2562    หลักเกณฑ์มาตรการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำผิดวินัย 11
  19 ก.ย. 2561    ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉ.2 ปี 61 9
  10 พ.ย. 2560    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 11
  14 ส.ค. 2560    ประกาศการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่น 10
  21 ก.ค. 2560    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ปี 2560 (ปจ) 10