องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 มี.ค. 2662    ประกาศมาตรฐานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉ.3 ปี 62 84
  24 พ.ค. 2565    แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ปี 2565 86
  24 พ.ค. 2565    ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำนักปลัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 67
  24 พ.ค. 2565    ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 64
  24 พ.ค. 2565    ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 77
  11 ม.ค. 2565    การมอบอำนาจใหรองนายกปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2565 84
  1 ธ.ค. 2564    ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 75
  1 ต.ค. 2564    การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในของ อบต.ลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2565 92
  1 ต.ค. 2564    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำนักปลัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 82
  1 ต.ค. 2564    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 117
  1 ต.ค. 2564    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 68
  1 ต.ค. 2564    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 72
  1 ต.ค. 2564    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบล หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 66
  13 พ.ค. 2564    แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ปี 2564 83
  31 มี.ค. 2564    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2564 113
  28 ธ.ค. 2563    การมอบอำนาจใหรองนายกปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2563 77
  29 ต.ค. 2563    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 79
  8 ต.ค. 2563    การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในของ อบต.ลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2564 81
  8 ต.ค. 2563    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สำนักปลัดฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 77
  8 ต.ค. 2563    มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 76


หน้าที่ 1 [ 2 ]