องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 127 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  16 ก.ย. 2562    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กบึงโคกมะม่วง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 91
  16 ก.ย. 2562    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ (หมู่ที่ ๖,๑๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 78
  16 ก.ย. 2562    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ (หมู่ที่ี ๑๐,๑๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 65
  16 ก.ย. 2562    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง ถึงทางแยกบ้านผู้ใหญ่นิคม หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 76
  16 ก.ย. 2562    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางปา หมู่ที่ ๕ ถึงถนนสายบ้านหนองตามัน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 73
  16 ก.ย. 2562    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี จากบ้านนายสุชาติถึงหน้าวัดหนองคล้า หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 51
  11 ก.ย. 2562    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ (หมู่ที่ ๒,๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 58
  11 ก.ย. 2562    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ (หมู่ที่ ๙,๑๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 56
  15 พ.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 114
  8 พ.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ขับเคลื่น 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 113
  29 ส.ค. 2561    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองตามัน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 195
  29 ส.ค. 2561    ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายชาติชาย เปลื้องรัตน์ ถึงบ้านนายวุฒิ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 190
  11 พ.ค. 2561    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 1,13) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 222
  11 พ.ค. 2561    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบาน้ำบาดาล จำนวน 4 โครงการ (หมู่ที่ 4,5,6,7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 192
  11 พ.ค. 2561    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งถังเหล็กกรองน้ำ จำนวน 7 โครงการ (หมู่ที่ 2,2,2,4,4,4,5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 185
  11 พ.ค. 2561    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 4 โครงการ (หมู่ที่ 5,5,7,7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 189
  11 พ.ค. 2561    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบาน้ำบาดาล จำนวน 5 โครงการ (หมู่ที่ 1,2,9,9,13) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 188
  8 พ.ค. 2561    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ (หมู่ที่ 12 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 190
  8 พ.ค. 2561    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 10,13 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 189
  8 พ.ค. 2561    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 170


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]