องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 ต.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรฯ ประจำปี 2565 25
  4 เม.ย. 2565    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 76
  12 ต.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรฯ ประจำปี 2564 79
  5 ต.ค. 2564    รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 76
  1 ต.ค. 2564    ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 75
  27 เม.ย. 2564    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 74
  22 มี.ค. 2564    ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 80
  29 ต.ค. 2563    ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 85
  29 ต.ค. 2563    ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 73
  29 ต.ค. 2563    แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 87
  29 ต.ค. 2563    ประกาศ นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 79
  29 ต.ค. 2563    นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ 79
  1 ต.ค. 2563    รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 71
  8 เม.ย. 2563    ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 82
  2 ต.ค. 2562    รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 72
  11 ต.ค. 2561    รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 76
  15 พ.ย. 2560    นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 71
  10 พ.ย. 2560    แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2561-2563) 89
  10 พ.ย. 2560    ประกาศใช้แผนพัฒนาส่วนตำบล (พ.ศ.2561-2563) 73
  10 พ.ย. 2560    ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 72


หน้าที่ 1 [ 2 ]