องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
มาตรการการบริหารงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  28 พ.ค. 2562    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 172
  28 พ.ค. 2562    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 96
  28 พ.ค. 2562    มาตรการการป้องกันการรับสินบน 107
  28 พ.ค. 2562    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 118
  28 พ.ค. 2562    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 90
  28 พ.ค. 2562    มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 95
  28 พ.ค. 2562    มาตรการป้องกันและผลัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 107