องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
บริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  4 เม.ย. 2565    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน 77
  21 ต.ค. 2564    สรุปผลรายงานผลการสัมภาษณ์รายบุคคล ของประชาชนผู้มารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน (ประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 58
  1 ต.ค. 2564    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 74
  2 เม.ย. 2564    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 77
  22 ต.ค. 2563    สรุปผลรายงานผลการสัมภาษณ์รายบุคคล ของประชาชนผู้มารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน (ประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 72
  14 ต.ค. 2563    รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผุ้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน 75
  5 ต.ค. 2563    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 72
  10 เม.ย. 2563    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน 76
  1 ต.ค. 2562    ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 75