องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  9 มี.ค. 2559    คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ 111
  9 มี.ค. 2559    คู่มืองานธุรการ 92
  9 มี.ค. 2559    คู่มือการเลื่อนระดับ 105
  9 มี.ค. 2559    การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง 119
  9 มี.ค. 2559    คู่มือประชาสัมพันธ์-การจ่ายเบี้ย 103
  9 มี.ค. 2559    คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ 109
  9 มี.ค. 2559    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 95
  9 มี.ค. 2559    ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท 123
  9 มี.ค. 2559    การเขียนทะเบียนประวัติ 105
  9 มี.ค. 2559    คู่มือสวัสดิการพนักงาน 118