องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 มิ.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) 9
  6 พ.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 (แบบ สขร.1) 9
  7 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) 11
  1 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) 10
  3 มี.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1) 10
  4 ก.พ. 2564    รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1) 9
  12 ม.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1) 11
  12 ม.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 9
  8 ธ.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.1) 10
  11 พ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1) 8
  9 ต.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคมพ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) 10
  8 ต.ค. 2563    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563 9
  10 ก.ย. 2563    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 9
  7 ส.ค. 2563    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 10
  14 ก.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) 10
  9 ก.ค. 2563    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 10
  8 มิ.ย. 2563    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 9
  28 พ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 8
  8 พ.ค. 2563    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563 10
  10 เม.ย. 2563    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563 10


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]