องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 9
  25 ม.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 9
  26 ต.ค. 2563    งบแสดงฐานะทางการเงินและงบต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 9
  8 ต.ค. 2563    รายงานงบแสดงฐานะการเงินโครงการเศรษฐกิจชุมช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10
  11 ต.ค. 2561    การใช้เงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 8
  9 ต.ค. 2561    งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 9
  19 ก.พ. 2561    การจ่ายขาดเงินสะสมและการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 9
  20 ต.ค. 2560    งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 8
  21 มิ.ย. 2555    รายงานสถานะการเงินประจำปี 2554 9
  20 มิ.ย. 2554    งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2554 9
  20 มิ.ย. 2554    รายงานสถานะการเงินประจำปี 2553 9