องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 มี.ค. 2565    รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 69
  7 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 74
  25 ม.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 77
  26 ต.ค. 2563    งบแสดงฐานะทางการเงินและงบต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 98
  8 ต.ค. 2563    รายงานงบแสดงฐานะการเงินโครงการเศรษฐกิจชุมช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 72
  11 ต.ค. 2561    การใช้เงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 71
  9 ต.ค. 2561    งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 75
  19 ก.พ. 2561    การจ่ายขาดเงินสะสมและการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 113
  20 ต.ค. 2560    งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 76
  21 มิ.ย. 2555    รายงานสถานะการเงินประจำปี 2554 92
  20 มิ.ย. 2554    งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2554 124
  20 มิ.ย. 2554    รายงานสถานะการเงินประจำปี 2553 79