องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ธ.ค. 2562    การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) 74
  31 ต.ค. 2562    การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) 83
  22 ส.ค. 2562    การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) 87
  20 ส.ค. 2562    การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) 84
  1 ก.ค. 2562    การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) 93
  11 เม.ย. 2562    การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) 83
  21 ก.พ. 2562    การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1) 78
  28 ก.พ. 2561    รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561(ครั้งที่2) 148
  12 ต.ค. 2560    รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 231
  15 ส.ค. 2560    รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560 221
  11 ส.ค. 2560    รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2560 230
  12 เม.ย. 2560    รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 234
  10 ก.พ. 2560    รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 248