องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
 
 
 
นางวาสนา เกตุพิบูลย์
 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
 
 
 นางอรพรรณ  พูลแช่ม

ว่าง 
ครู (คศ.1) 

ครูผู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย)

 
 
นางยุพา  อาจคง 
  นางสาวประภาพร  น้อยหาด
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก