องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

กองคลัง

 
นางสาวสันทนา บำรุงจิต
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) 
ฝ่ายการเงิน
 
 


ว่าง

 
 หัวหน้าฝ่ายการเงิน
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)

 
นางสง่า แสนศักดา

นายสมจิตร พรสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


 
นางสาวชนิดา หม่องนันท์

นายจตุรภัทร  แป้นทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 

 
 
 

 
 
ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
 

ว่าง


หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)


 
 

นางสาววิยะดา สุวรรณพันธ์

 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
 

 
 
 
นางสาวอรุณศรี พูลแช่ม
 

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ