องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

สมาชิกสภา อบต.

 

นายสมพงษ์  ท่าข้าม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกฤติ  เรืองโภชน์
นางสาวพิไลลักษณ์  ปะบัวบาน 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายพิพัฒน์  คำแก้ว

- ว่าง -

นายกฤติ เรืองโภชน์
นายอนันต์ หลำบางช้าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายประสิทธิ์ ทิมแก้ว

นายพงษ์ศกรณ์  งามขยัน

นายคำพวย ครูสอน

นายกำพล  มาสา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายสำรวย  จำจด
นางรัตนพร เปรมอำพล
นายประสิทธิ์ เอื้อเฟื้อ

นายอำนาจ  ครูศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายพันธ์ พันธ์ชาติ
นายสมพงษ์ ท่าข้าม
นายวิเชียร ประกอบยา
นายสมเกียรติ  เพ็งพุด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8นายธวัชชัย บุรุษภาพ
นายปารมี  หมันเทศมัน
นางศรีจันทร์ ห่านทองคำ
นายมนัส  โตด้วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10นางสมคิด  สุขโสด
- ว่าง -
นายประวิทย์  เครือทรัพย์
นายปรีชา  เล็บครุฑ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12


นายดำเนิน  วังกระพงษ์

- ว่าง -

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13