องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

คณะผู้บริหาร


 

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
  
   
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
     
 
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน