องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

คณะผู้บริหาร

 

นายพิศิษฐ กัณหารี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
  08-1996-9929
   
นายสิริเชษฐ์ ทองคำ นายวิชัย บัวจำปา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
  09-9459-1789
08-9938-5145
 
นายนคร โตด้วง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
09-54745635