องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

คณะผู้บริหาร

นายพิศิษฐ กัณหารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
081 9960 9929


นายสมพงษ์ บุญเกิด
นายวิชัย บัวจำปา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
081-983 7087 089 938 5145

นายสิริเชษฐ์  ทองคำ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
062 271 8789