องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554

คณะผู้บริหาร

นายพิศิษฐ กัณหารี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมพงษ์ บุญเกิด
นายวิชัย บัวจำปา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสิริเชษฐ์  ทองคำ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล