องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนและชุมชนด้านศิลปะการแสดงดนตรี – นาฏศิลป์ไทย


องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนร่วมสนับสนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนและชุมชนด้านศิลปะการแสดงดนตรี – นาฏศิลป์ไทย
2021-11-29
2021-04-27
2021-04-08
2021-04-05
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-10
2021-03-05
2021-02-24
2021-02-03