องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันนี้วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019(COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เปฌนประธานในพิธี ร่วมด้วยนายพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน และประชาชน อสม.ตำบลลาดตะเคียน และจิตอาสาร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง

2022-04-21
2022-03-08
2022-02-14
2022-02-10
2022-01-28
2022-01-10
2021-12-15
2021-11-29
2021-04-27
2021-04-08