องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลาดตะเคียน โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายกพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
2022-04-21
2022-03-08
2022-02-14
2022-02-10
2022-01-28
2022-01-10
2021-12-15
2021-11-29
2021-04-27
2021-04-08