องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 


โครงการสูบน้ำระยะไกลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 นายพิศิษฐ กัณหารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนเข้าตรวจดูโครงการสูบน้ำระยะไกลแก้ไขปัญหาภัยแล้งของตำบลลาดตะเคียนตามจุดต่างๆ รอบตำบลลาดตะเคียนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน

2022-04-21
2022-03-08
2022-02-14
2022-02-10
2022-01-28
2022-01-10
2021-12-15
2021-11-29
2021-04-27
2021-04-08