องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนในวันพฤหัสบดีที่ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน




2020-02-06
2019-11-13
2019-09-13
2019-07-28
2019-07-25
2019-07-23
2019-07-15
2019-07-12
2019-06-25
2019-06-03