องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.ladtakhean.go.th
 
 
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  4 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 122
  14 ต.ค. 2564    รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 112
  26 ต.ค. 2563    รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 113
  11 ต.ค. 2561    รายงานรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 121
  6 ต.ค. 2560    รายงานรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 117